Leva livet > Allmänna villkor & Personuppgiftsspolicy

Allmänna villkor & Personuppgiftsspolicy

Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan Senior World AB (org. nr. 559128-1133), nedan kallat Senior World, och fysisk person som använder Senior Worlds tjänster i Sverige, nedan kallad Medlem.

Senior World AB är bolaget (den juridiska personen) som äger och förvaltar medlemsklubbar där vi förser medlemmarna med unika medlemsförmåner. Detta inkluderar bland annat medlemsrabatter, reseberättelser, recept, tävlingar, frågesport och mycket annat.

I tillägg till dessa Allmänna villkor så har Senior World en Personuppgiftsspolicy som du hittar nedan.

Senior Worlds medlemskap:

Senior World verkar för att ge personer i respektive medlemsklubb medlemsförmåner.

För medlemsklubben Seniordays, med målgruppen personer som fyllt 55 år, finns det två typer av medlemskap (båda är helt kostnadsfria):

 1. Fullvärdigt medlemskap. Detta blir du om du registrerar dig som medlem via vårt formulär på Seniordays.com och det ger dig tillgång till alla förmåner hos Seniordays.
 2. Begränsat medlemskap. Detta blir du om du skickar in dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-post och mobilnummer) via externa formulär som t.ex. en annons på Facebook / Instagram. Med detta får du tillgång till de förmåner som vi (1) kommunicerar via e-post och SMS samt (2) det som ligger öppet tillgängligt på Seniordays.com.

Genom att använda Senior Worlds tjänster ingår du som Medlem ett avtal med Senior World och godkänner de Allmänna villkoren.

Ett medlemskap är tillsvidare och önskar man avsluta det så tar man antingen själv bort sitt konto och sina prenumerationer på våra utskick alternativt så kontaktar man oss.

Önskar man som fullvärdig medlem avsluta medlemskapet så görs detta under ”Min Profil” där du i samband med att du avslutar ditt konto raderar all sparad information om dig som Medlem. Har du ett begränsat medlemskap så avregistrerar du dig från kommunikation i samband med respektive kommunikationsform.

Allmänna regler för medlemskapet

Följande allmänna regler gäller för medlemskap i Senior Worlds medlemsklubbar:

 1. När du registrerar din ansökan om att bli medlem så intygar du därmed att all information som du uppger i samband med ansökan är korrekt och sanningsenlig för dig som person. Observera och respektera att du i vissa medlemsklubbar, t.ex. Seniordays, måste vara minst 55 år eller äldre för att ta del av våra tjänster och pensionärsrabatter. Om vi upptäcker att falsk information lämnats till oss som gör att du inte har rätt till våra tjänster så kommer vi att stänga av ditt konto.
 2. Om du som Medlem inte längre samtycker till dessa Allmänna villkor alternativt bryter mot dem så förbehåller Senior World sig rätten att stänga av användaren från Senior Worlds tjänster och radera Medlemmens konto.
 3. Medlemmen accepterar via detta avtal att Senior World förser Medlemmen med nyhetsbrev och andra relevanta utskick via e-post eller till uppgivet mobiltelefonnummer. Medlemmen kan vid valfri tidpunkt avanmäla/avregistrera sig från e-postkommunikation via sitt konto (Min profil) och via avregistreringslänkar på respektive utskick.

Behandling av personuppgifter

Senior World är personuppgiftsansvarig och värnar om Medlemmens integritet. Senior World följer gällande regler om personuppgiftsbehandling, bl a EU-förordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”). Senior World har dessutom en Personuppgiftsspolicy som du hittar nedan.

Tävlingar

Senior World arrangerar löpande tävlingar för sina medlemmar. Senior World ansvarar inte för eventuell förlust eller skada av vinst i postgång. Eventuell vinstskatt betalas av Medlemmen.

Senior Worlds ansvar och rättigheter

Senior World ansvarar inte för om webbtjänster ligger nere eller inte fungerar korrekt på grund av externa eller interna orsaker såsom exempelvis underhållsarbeten, utveckling eller andra störningar. Senior World kan inte garantera att någon information är korrekt eller hållas ansvarig för några beslut som har fattats baserat på den information som finns på Senior Worlds hemsidor utan ansvaret ligger på Medlemmen. Rekommendationen är därför att Medlemmar själva verifierar att information och rabattomfattning stämmer inför köp. Senior World kan inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som inträffat på grund av ett ingånget avtal med någon av de partnerföretag som finns listade hos någon av Senior Worlds medlemsklubbar.

Skulle du som Medlem upptäcka något som upplevs som felaktighet eller icke fungerande så är vi mycket tacksamma för om du delger oss denna information då vi alltid försöker hålla sidan och alla rabatter uppdaterade och fungerande. Du som Medlem når oss på medlem@seniordays.com.

Ändrade villkor

Senior World har rätt att ändra dessa Allmänna villkor men ska då informera Medlemmen om ändringen så att Medlemmen ges möjlighet att välja att inte acceptera de nya villkoren.

Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Senior World AB äger respektive medlemsklubbs plattform, t.ex. seniordays.com och vi respekterar och värnar om din integritet och din rätt att ha fullständig kontroll över dina personuppgifter. I vår personuppgiftsspolicy beskriver vi vilken information vi samlar in och varför vi gör detta så att du som medlem kan känna dig trygg.

Vår personuppgiftsspolicy gäller när du använder våra tjänster. Vi på Senior World är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt vid var tid gällande dataskyddslagstiftning (dvs. dataskyddsförordningen – GDPR).

2. Personuppgiftsspolicyns omfattning

Denna personuppgiftspolicy omfattar Senior Worlds behandling av sina medlemmars personuppgifter. Medlemmar är de som har registrerat ett medlemskap genom någon av Senior Worlds medlemsklubbars hemsidor eller via externa formulär på t.ex. Facebook / Instagram. Under Allmänna Villkor beskrivs de olika medlemskapen (fullvärdigt medlemskap och begränsat medlemskap) utförligare.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig som användare

Senior World hämtar huvudsakligen in uppgifter direkt från dig som privatperson, alltså uppgifter som du anger vid registrering. Detta kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, ort samt födelsedata. Födelsedata används enbart vid registreringen av ett fullvärdigt medlemskap för att verifiera att du som medlem är 55 år eller äldre, vilket kan vara ett grundkrav för vissa medlemskap hos oss.

3.1 Registrering av personuppgifter sker i samband med:

 1. När du anmäler dig som medlem hos oss eller t.ex. digitala annonser
 2. Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor
 3. Om du kontaktar oss via e-post, formulär på vår hemsida och social media.
 4. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via vår sida
 5. Ditt besök på våra webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp.

3.2 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund baserar vi vår behandling av dem

Samtliga de kategorier av personuppgifter som Senior World behandlar framgår nedan.

Registerhållning av att du innehar korrekt ålder (t.ex. 55+ för Seniordays)

Skapa och administrera din medlemssida

Kundtjänstrelaterad kommunikation

Analysera resultat från undersökningar

Medlemskommunikation kring våra tjänster

Fullgöra beställningar som du gjort hos oss

 

3.3 Senior World behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster som erbjuds av Senior World
 2. Möjliggöra god service för dig som medlem, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter i din profil eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev, manuellt utskick av nya lösenord, ändring av e-postadress för ditt inlogg etc.
 3. För systemadministration och statistik.
 4. För att förbättra vår tjänst genom att se hur användare interagerar med våra plattformar.
 5. För att kunna erbjuda skräddarsydda exklusiva erbjudanden till dig som medlem via någon av våra kommunikationskanaler.
 6. För att kommunicera med dig som medlem i Senior Worlds medlemsklubbar. Detta kan vara, men inte begränsas till, e-post (eDM eller Nyhetsbrev), SMS samt Sociala Medier.
 7. För att kommunicera ut förändringar i våra policies och villkor som påverkar dig som medlem.

Utlämnande av information till annan part

Vi kan dela med oss av information till företag som arbetar på uppdrag av oss i syfte att utföra det som ingår i ditt medlemskap hos oss. Vid all hantering av personuppgifter med annan part så har vi själva krav på säkerheten så att du som medlem ska kunna känna dig säker med dina personuppgifter.

Senior World samarbetar huvudsakligen med företagspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

För företagspartners utanför EU/EES så har vi krav på motsvarande säkerhetsnivå som inom EU/EES vilket som exempel sker via Privacy Shield överenskommelsen som finns mellan USA och EU.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter samt tidsaspekten

För att få behandla dina personuppgifter så hänvisar Senior World till det berättigade intresset vi har för att behandla uppgifterna och därigenom kunna utföra det som åligger oss i samband med det avtal vi slöt med dig som medlem i samband med att du blev medlem och godkände våra villkor och avtal.

Vår behandling av dina personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att dina personuppgifter inte får lagras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att vi kommer att behålla och behandla dina personuppgifter under den tid du är medlem. Vårt grundmedlemskap är 10 år men du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och önskar du förlänga ditt medlemskap efter dessa 10 år så gör du det enkät genom att klicka på förnya medlemskap under din profil. I de fall du förnyar ditt medlemskap fortsätter vi att behandla och lagra dina personuppgifter i syfte att fortsätta fullgöra vårt avtal.

Om cookies

I samband med att du använder någon av våra webbplatser så kan vi komma att samla in personuppgifter via cookies (separat samtycke för detta).

Rättigheter och möjligheter för dina personuppgifter

Du som medlem kan avgöra vilka personuppgifter som vi får ha sparade. Har vi felaktiga personuppgifter så anmäler du detta till oss som en rättelse varvid vi korrigerar dem åt dig. Detsamma gäller om du önskar radera personuppgifter som vi har lagrade på dig som användare. I dessa fall kan en omfattande radering av personuppgifter göra att vi inte längre kan erbjuda dig ett medlemskap då t.ex. din e-post krävs för att vi ska kunna administrera dig som medlem och uppfylla vår del av vårt avtal gentemot dig som medlem. Önskar du veta vilken information vi har lagrade på dig som medlem så kan du höra av dig skriftligen till oss och begära ett registeruppdrag. När det kommer till kommunikation som vi utför i marknadsföringssyfte så kan du enkelt administrera dina prenumerationer under Mitt konto där du kan välja vilken typ av kommunikation du önskar resp. inte önskar att få från oss. Detta kan också göras via e-post till vår kundtjänst.